Konfidencialitātes politika

Pircēja datu konfidencialitātes politika

  • Visi Pircēja personas dati, apmeklējot interneta veikalu un veicot norēķinus par Preci, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju, kura netiks nodota trešajām personām. Datu apstrāde nodrošina Pircēja personas datu un bankas maksājumu līdzekļu rekvizītu drošību.
  • Pārdevējs ir tiesīgs veikt Pircēja personu datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams Noteikumu izpildei, apstrādes sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Personas dati tiek glabāti droši un tiek apstrādāti godīgi un likumīgi. Regulāri tiek veikti visi nepieciešamie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai aizsargātu Pircēja personīgo informāciju pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, tostarp šifrējot to ar piemērojamiem nozares standartiem.
  • Pieņemot maksājumus ar norēķinu kartēm, darījumu autorizācija notiek tiešsaistē, Pārdevējs izmanto MasterCard Secure Code/Verified by Visa un American Express pakalpojumus. Pircēja norēķinu karšu apstrādi un autorizācijas pakalpojumus nodrošina FirstData. Pārdevējs datus par Pircēja norēķinu kartēm nepatur un neapstrādā, bet tie tiek pārsūtīti apstrādei FirstData.
  • Pieņemot maksājumus caur Paypal sistēmu, autorizācijas pakalpojumus nodrošina Paypal. Pārdevējs datus par Pircēja norēķiniem nepatur un neapstrādā, bet tie tiek pārsūtīti apstrādei Paypal.
  • Pircēja dati ir aizsargāti pret to dzēšanupārveidošanu un neatļautu izmantošanu. Datu bāze, kas satur Pircēju personas datus ir aizsargāta pret nesankcionētu trešo personu piekļuvi, izmantojot datorutīklu.
  • Pārdevējs ir tiesīgs nodot Kurjeram Pircēja personas datus, ciktāl tas nepieciešams Pircēja veikto pasūtījumu interneta veikalā www.beachsports.eu un šo Noteikumu izpildei. Pircēja personas datu nodošana apstrādei trešajām personām komerciālajiem mērķiem ir aizliegta.
  • Pārdevējs ir tiesīgs veikt Pircēja personu datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams Noteikumu izpildei, apstrādes sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Pircēju personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai apstrādātu Pircēja veikto pasūtījumu, apstrādātu maksājuma atgriešanu, atbildētu uz sūdzību vai lai nodrošinātu Pircēju ar reklāmas informāciju, ko Pircējs ir abonējis.